Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη»


Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη»

Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη» συνιστά την μετουσίωση σε κοινωνικο-εκπαιδευτική πράξη της επιθυμίας και της ευθύνης για ανάδειξη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σημαντικών διαστάσεων της ανθρώπινης φύσης και του πολιτισμού.

Επί τέσσερα συνεχή χρόνια το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη» έδωσε ευκαιρίες για έκφραση, δημιουργία, διάλογο και συνεργασία σε πολλούς ανθρώπους που το αγάπησαν, το στήριξαν και το έκαναν δικό τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους και ειδικά στους εθελοντές, στις εθελόντριες, στα στελέχη του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και βέβαια σε όλους και όλες που συμμετείχαν στις δράσεις του.

Δυστυχώς, πολλοί και διάφοροι παράγοντες, που συχνά ξεπερνούν ακόμη και τη δύναμη της απόφασης αφοσιωμένων ανθρώπων, δεν επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ το 2022, ούτε και να συνεχιστεί με τη μέχρι τώρα μορφή του.

Ωστόσο, κάθε τέλος σηματοδοτεί και μια νέα αρχή όταν υπάρχει όραμα. 

Το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη» αποτελεί πλέον Μονάδα του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης Ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (ΕκΚοιΣ). Συγκεκριμένα, μια από τις μονάδες του εργαστηρίου είναι η Μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης, με κύριο άξονα το Φεστιβάλ και αντικείμενα:  1) την τέχνη ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και κοινωνικής συμπερίληψης, 2) τον εθελοντισμό, ως διαδικασία αλληλοαποδοχής μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες και 3) τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, ως πεδίο δράσεων για την προαγωγή της κοινωνικής συμπερίληψης.

Η υπεύθυνη του φεστιβάλ Καθηγήτρια Λευκοθέα Καρτασίδου και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Καθηγητής Ιωάννης Αγαλιώτης σχεδιάζουν  την αξιοποίηση της πλούσιας παρακαταθήκης του Φεστιβάλ στο πλαίσιο της προαγωγής των στόχων του ΕκΚοιΣ που αναφέρονται στην αλληλοαποδοχή, στη συνεργασία, στην από κοινού προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.

Παραμείνετε συντονισμένοι για τις δράσεις μας με την καινούργια χρονιά.

 

Εργαστήριο Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης Ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (ΕκΚοιΣ)

Facebook        https://www.facebook.com/LAESInclusion

 

Διεθνές Φεστιβάλ "Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη"

Reflection of Disability in art International Festival (iRοDi)

Ε-mail              : rod@uom.edu.gr

Website           : http://rodi.uom.gr/

Facebook        : https://www.facebook.com/rodifestival/

Twitter              : https://twitter.com/rodifestival

Instagram         : https://www.instagram.com/rodifestival/