21ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA)


21ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (HFAA)

Ημερομηνία Έναρξης
2022-12-16 17:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2022-12-17 19:00:00

Λήψη Αρχείων / Downloads