ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ B΄ΚΥΚΛΟ ΕΣΠΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23


Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 23.01.2023 έως και Δευτέρα 06.02.2023 (ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ).

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Υποέργου (1) «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132, ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» - (Απόφαση Ένταξης αρ. πρωτ. 106156/4-11-2022), Άξονας Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)- ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές (τεταρτοετείς/επί πτυχίω) των Τμημάτων*:

 • Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ)
 • Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)
 • Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (ΛΧ)
 • Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
 • Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)
 • Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΜΕΤ)

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Ο κύκλος αφορά πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας, πλήρους ωραρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023 (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

 • ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΕ, ΟΔΕ, ΛΧ, ΒΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤ ΤΑ ECTS ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ.
 • ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠ ΤΑ ECTS ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
 • Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την Δευτέρα 23.01.2023 έως και την Δευτέρα 06.02.2023  (ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ).
 • Ο Κύκλος Πρακτικής Άσκησης δεν αφορά το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά δια ζώσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται παρακάτω ΠΡΙΝ την είσοδό σας στο σύστημα (θα τις βρείτε και εδώ)

Η διαδικασία είναι η εξής:

 • Εισέρχεστε στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα https://careerservices.uom.gr/ και κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ
 • Αφού κάνετε εγγραφή, κάνετε ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ο Λογαριασμός μου/ περίοδοι πρακτικής άσκησης)

Το link με την πρόσκληση συμμετοχής, τις απαραίτητες διαδικασίες και τις οδηγίες χρήσης του νέου Πληροφοριακού Συστήματος στο site του Πανεπιστημίου μας είναι το παρακάτω:

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font