24.5.23 / ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font