24.5.23 / ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ