2ο Διεθνές Διαδικτυακό Φοιτητικό Συνέδριο των ασκούμενων της Έδρας Unesco "Διαπολιτισμικής Πολιτικής" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Oι ασκούμενοι της Έδρας UNESCO «Διαπολιτισμική Πολιτική για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την εν λόγω Έδρα UNESCO διοργανώνουν διήμερο ανοιχτό διαδικτυακό φοιτητικό συνέδριο με τίτλο:

«Ποιοτική Εκπαίδευση στην Ψηφιακή Εποχή: Πολιτικές και Δράσεις της UNESCO,  της ΕΕ και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα». 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί δωρεάν τη Δευτέρα στις 29 και Τρίτη 30 Μαΐου, ώρες 16.00-22.00 στον σύνδεσμο Zoom link: https://shorturl.at/jmQUZ, όπου πρέπει να γίνει εγγραφή ώστε να σταλεί ο ατομικός σύνδεσμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλωθεί.

 Το συνέδριο  διοργανώνεται με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και την ευαισθητοποίηση στην Ελλάδα αναφορικά με την επίτευξη του Στόχου 4 για Ποιοτική Εκπαίδευση την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και σύμφωνα με τα Σχέδια Δράσης του ΟΗΕ, UNESCO και ΕΕ, καθώς και τις τελευταίες Υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικές Συνδιασκέψεις.

 Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φορείς της εκπαίδευσης, μαθητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρειας και δήμων) και ευρύτερα σε όλη την κοινωνία των ενεργών πολιτών.

 

Επισυνάπτονται η αφίσα, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font