Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων


Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

 

Το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αντικείμενό του τη εποπτεία, εισήγηση και διεκπεραίωση των θεμάτων που αναφέρονται στις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

 • Η μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή τελετών, εορτών, συνεδρίων, δεξιώσεων και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Η μέριμνα για την οργάνωση και απονομή τίτλων καθηγητών και επίτιμων διδακτόρων.
 • Η συλλογή, επιμέλεια και σύνταξη ενημερωτικού προωθητικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του Πανεπιστημίου καθώς και η προώθηση/διανομή του σε ενδιαφερόμενους.
 • Η μετάφραση, επιμέλεια και σύνταξη ξενόγλωσσου ενημερωτικού προωθητικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
 • Η σχετική επικοινωνία, προώθηση και παρακολούθηση συνεργασιών και η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο.
 • Ο συντονισμός και παρακολούθηση εθιμοτυπικών επισκέψεων από/σε εκπροσώπους Αρχών της πόλης, συνεργαζόμενων φορέων, εκπροσώπων άλλων ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ. Παράλληλα, η διατήρηση και σύσφιξη σχέσεων αυτών μέσω της τήρησης και μέριμνας εθιμοτυπικών δράσεων (αποστολή ευχετήριων καρτών, αναμνηστικών δώρων, λευκωμάτων, έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού του Πανεπιστημίου)
 • Η μέριμνα για τον προγραμματισμό, τη διοργάνωση, διεξαγωγή και προώθηση εκδηλώσεων (τελετών, εθιμοτυπικών εορτών, βραβεύσεων), τελετών αναγορεύσεων επιτίμων διδακτόρων των Τμημάτων), καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων (εκθέσεις, κοινές προωθητικές δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς), εθελοντικές και κοινωνικές δράσεις (φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και δράσεις, διαλέξεις ενημέρωσης κοινού, δράσεις προώθησης κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης του Ιδρύματος) καθώς και η τήρηση και προώθηση σχετικού οπτικοακουστικού αρχείου.
 • Ο συντονισμός, η επίβλεψη καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, κλαδικές και λοιπές εκθέσεις ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας, προωθητικού υλικού σε ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου με σκοπό τη διεξαγωγή και υποστήριξη επιστημονικών συνεδρίων/ημερίδων. Η προώθηση και διάχυση ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού δράσεων/εκδηλώσεων του συνόλου της Πανεπιστημιακής κοινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου
 • Επίβλεψη, παρακολούθηση και διαχείριση ηλεκτρονικών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης του Πανεπιστημίου. Σύνταξη, επιμέλεια και ανάρτηση ανακοινώσεων/σχετικών ενημερωτικών δελτίων στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίβλεψη και επικοινωνία με το ευρύ κοινό  εντός και εκτός Πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Στο πλαίσιο των Διεθνών Σχέσεων οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

 • η μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, τη συγκέντρωση και τη διανομή προγραμμάτων επιστημονικών ανταλλαγών.
 • η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του Ιδρύματος στο εξωτερικό, ιδίως με την έκδοση ειδικών πληροφοριακών εντύπων.
 • η μέριμνα για την υπογραφή συμβάσεων, συμφωνητικών/μνημονίων συνεργασίας με ξένα Πανεπιστήμια.
 • η μέριμνα για την οργάνωση της υποδοχής αλλοδαπών επιστημόνων που προσκαλούνται από το Ίδρυμα.

Oι αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου είναι οι εξής:

 • Η σύνταξη και αποστολή δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, για την προβολή της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος.
 • Η ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος με τις ανακοινώσεις και τα δελτία Τύπου που εκδίδονται.
 • Ο συντονισμός, η επίβλεψη και η συμμετοχή στην διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου.
 • Η παρακολούθηση δημοσιευμάτων, εκπομπών και αναφορών στο Πανεπιστήμιο, που εμφανίζονται στα ΜΜΕ, η ενημέρωση των Πρυτανικών Αρχών και η σύνταξη σχετικών απαντήσεων, όταν προκύπτει ανάγκη.
 • Η «λογογραφική» σύνταξη χαιρετισμών και ομιλιών για τις Πρυτανικές Αρχές.
 • Η δημιουργία και διατήρηση διαύλων επικοινωνίας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ.
 • Η τήρηση φωτογραφικού αρχείου και η ενημέρωση του Πολυμεσικού Αποθετηρίου του Ιδρύματος

 

Διοικητική Υποστήριξη Τμήματος

Μαριέτ Βαϊνά
T. 2310 891.245, e-mail: mariet@uom.edu.grpubrel@uom.edu.gr 

Μιχάλης Δώσσας (Γραφείο Τύπου)
T. 2310 891.311, e-mail: mikegd@uom.edu.gr, gtypou@uom.edu.gr

Ιωάννης Νιτσιούλης
Τ. 2310 891.261, e-mail: nitsioulis@uom.edu.gr, pubrel@uom.edu.gr

Πληροφορίες

Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κτίριο Διοίκησης (3ος όροφος)
Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 891.245, 2310 891.261
e-mail: pubrel@uom.edu.gr
f: https://www.facebook.com/universityofmacedonia
In: http://www.linkedin.com/edu/school?id=12844&trk=edu-cp-title
YouTube: http://www.youtube.com/user/univofmacedonia
Instagram: http://www.instagram.com/universityofmacedonia

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font