Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων


Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

To Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση των θεμάτων που αναφέρονται στις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής

 • Η μέριμνα για την προβολή της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος διά του Γραφείου Τύπου. 
 • Η συλλογή, επιμέλεια και σύνταξη ενημερωτικού προωθητικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του Πανεπιστημίου καθώς και η προώθηση/διανομή του σε ενδιαφερόμενους.
 • Η μετάφραση, επιμέλεια και σύνταξη ξενόγλωσσου ενημερωτικού προωθητικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
 • Η σχετική επικοινωνία, προώθηση και παρακολούθηση συνεργασιών και η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο.
 • Ο συντονισμός και παρακολούθηση εθιμοτυπικών επισκέψεων από/σε εκπροσώπους Αρχών της πόλης, συνεργαζόμενων φορέων, εκπροσώπων άλλων ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ. Παράλληλα, η διατήρηση και σύσφιξη σχέσεων αυτών μέσω της τήρησης και μέριμνας εθιμοτυπικών δράσεων (αποστολή ευχετήριων καρτών, αναμνηστικών δώρων, λευκωμάτων, έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού του Πανεπιστημίου)
 • Η μέριμνα για τον προγραμματισμό, τη διοργάνωση, διεξαγωγή και προώθηση εκδηλώσεων (τελετών, εθιμοτυπικών εορτών, βραβεύσεων), τελετών αναγορεύσεων επιτίμων διδακτόρων των Τμημάτων), καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων (εκθέσεις, κοινές προωθητικές δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς), εθελοντικές και κοινωνικές δράσεις (φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και δράσεις, διαλέξεις ενημέρωσης κοινού, δράσεις προώθησης κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης του Ίδρύματος) καθώς και η τήρηση και προώθηση σχετικού οπτικοακουστικού αρχείου.
 • Η επιμέλεια, παρακολούθηση παραγωγής και προμήθειας αναμνηστικών ειδών (δώρα, πλακέτες κτλ.) για τις ανάγκες του Τμήματος.  
 • Ο συντονισμός, η επίβλεψη καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, κλαδικές και λοιπές εκθέσεις ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.
 • Επιμέλεια, παρακολούθηση και επίβλεψη παραγωγής/εκτύπωσης περιοδικής ενημερωτικής έκδοσης 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ'
 • Η παροχή τεχνογνωσίας, προωθητικού υλικού σε ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου με σκοπό τη διεξαγωγή και υποστήριξη επιστημονικών συνεδρίων/ημερίδων. Η προώθηση και διάχυση ενημερωτικού/ προωθητικού υλικού δράσεων/εκδηλώσεων του συνόλου της Πανεπιστημιακής κοινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου
 • Συντονισμός, επίβλεψη και συμμετοχή στην διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου - σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου-.
 • Επίβλεψη, παρακολούθηση ηλεκτρονικών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης του Πανεπιστημίου. Σύνταξη, επιμέλεια και ανάρτηση ανακοινώσεων/σχετικών ενημερωτικών δελτίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίβλεψη και επικοινωνία με ευρύτερο κοινό (εντός και εκτός Πανεπιστημιακής κοινότητας) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου. 

Στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής: 

 • η μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, τη συγκέντρωση και τη διανομή προγραμμάτων επιστημονικών ανταλλαγών.
 • η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του Ιδρύματος στο εξωτερικό ιδίως με την έκδοση ειδικών πληροφοριακών εντύπων.
 • η μέριμνα για την υπογραφή συμβάσεων με ξένα Πανεπιστήμια.
 • Τη μέριμνα για την προβολή του έργου του Ιδρύματος δια του τύπου και των λοιπών μέσων ενημέρωσης.
 •  η παρακολούθηση του τύπου και των μέσων ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το ίδρυμα και την επιμέλειατων ανακοινώσεων και απαντήσεων σε σχετικά δημοσιεύματα.
 • η μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή τελετώνεορτώνσυνεδρίωνδεξιώσεων και λοιπών εκδηλώσεων.
 • η μέριμνα για την οργάνωση της φιλοξενίας αλλοδαπών επιστημόνων που προσκαλούνται από το Ίδρυμα.
 • η μέριμνα για την οργάνωση και απονομή τίτλων καθηγητών και επίτιμων διδακτόρων.

Διοικητική Υποστήριξη Τμήματος
Μαριέτ Βαϊνά
T. 2310 891.245, e-mail: mariet@uom.edu.grpubrel@uom.edu.gr 

Μιχάλης Δώσσας (Γραφείο Τύπου)
T. 2310 891.311, F. 2310 844.313, e-mail: mikegd@uom.edu.gr, gtypou@uom.edu.gr

Πληροφορίες
Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κτίριο Διοίκησης (3ος όροφος) 

Εγνατία 156, 546 36 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310891.245 Φ. 2310844536
e-mail: pubrel@uom.edu.gr
f: https://www.facebook.com/universityofmacedonia
In: http://www.linkedin.com/edu/school?id=12844&trk=edu-cp-title
YouTube: http://www.youtube.com/user/univofmacedonia

Τελευταία Νέα