Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Π.Μ.Σ. "Μουσική και Κοινωνία"


Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Π.Μ.Σ. «Μουσική και ΚοινωνίỨ

Την Παρασκευή 16/06/2023 ώρα 12:00-14:00 και την Τρίτη 20/06/2023 ώρα 10:00-12:00 θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία».

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος ελεύθερης πρόσβασης είναι : MET UOM is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
Παρασκευή 16/06/2023 : https://zoom.us/j/91764939059 , Τρίτη 20/06/2023 : https://zoom.us/j/93345782436

 

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font