Δημόσια παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Π.Μ.Σ. "Μουσική και Κοινωνία"


Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Π.Μ.Σ. «Μουσική και ΚοινωνίỨ

Την Παρασκευή 29/09/2023 ώρα 09:30-11:00 και τη Δευτέρα 02/10/2023 ώρα 10:00-12:30 θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία».

Ο διαδικτυακός σύνδεσμος ελεύθερης πρόσβασης είναι : MET UOM is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
Παρασκευή 29/09/2023 https://zoom.us/j/92290019326,  Δευτέρα 02/10/2023 : https://zoom.us/j/92219783033

 

 

 

 

 

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font