Δελτίο τύπου: Study Visit – ANSWER project


Δελτίο τύπου: Study Visit – ANSWER project

Δελτίο τύπου

Study Visit – ANSWER project

 

Στο πλαίσιο του έργου « «Advance iNclusion for Students With disabilities on higher Education in Rwanda», 101083032 — ANSWER — ERASMUS-EDU-2022-CBHE Erasmus+ programme» με ακρωνύμιο ANSWER, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε και εταίρο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης (Study Visit) 19 συμμετεχόντων από τη Ρουάντα και την Ισπανία στις 6 και 7 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου είναι η κ Καρτασίδου Λευκοθέα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ).

Ο γενικός στόχος του έργου ANSWER είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, η διασφάλιση των συνθηκών μάθησης και η προώθηση της αλλαγής πολιτικής προς συμπερίληψη των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της μετάβασης στην αγορά εργασίας στη Ρουάντα μέσω σύγχρονων πρακτικών συμπερίληψης, κατάρτισης και δικτύωσης.

Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη Μονάδα Προσβασιμότητας όπου έγινε ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενώ έγινε και παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου Συμβουλευτικής και Στήριξης.

Η επίσκεψη εστίασε σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση θεμάτων κατά την εισαγωγή των φοιτητών/ φοιτητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις υπηρεσίες προσβασιμότητας και συμβουλευτικής για τους ανάπηρους φοιτητές και τις ανάπηρες φοιτήτριες, στον προσανατολισμό και κινητικότητα των τυφλών και σε καλές πρακτικές για την υποστήριξη χρηστών αμαξιδίων. 

 Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να εργαστούν σε θέματα προσβασιμότητας στην εκπαίδευση, στην τέχνη, στην υγεία, στον τουρισμό και γενικότερα στη ζωή με απώτερο σκοπό τη συνειδητοποίηση των παραγόντων που συμβάλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο https://www.answer-project.eu/

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font