Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θητεία από 01-01-2024 έως 31-12-2024


.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font