Προκήρυξη μίας κενής οργανικής θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ στο τμήμα ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με γνωστικό αντικείμενο «ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ (ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)»


 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font