ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 4957/2022


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, βάσει του ν. 4957/2022 ΦΕΚ Α΄ 141, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του ΠΠΣ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font