Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή" ακαδ. έτους 2023-2024 - Πίνακες επιτυχόντων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή"

 

Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των επιτυχόντων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία της εγγραφής από τη γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Επιτυχόντες Ειδικής Αγωγής


Επιτυχόντες Εκπαίδευσης Ενηλίκων

379/22-6-2023

328/15-6-2023
454/29-6-2023 417/28-6-2023
456/29-6-2023 430/28-6-2023
406/27-6-2023 429/28-6-2023
325/15-6-2023 372/21-6-2023
412/27-6-2023 312/16-6-2023
460/29-6-2023 494/3-7-2023
415/28-06-2023 371/21-6-2023
545/6-7-2023 324/15-6-2023
291/13-6-2023 485/30-6-2023
345/16-6-2023 433/28-6-2023
295/14-6-2023 394/23-6-2023
463/30-6-2023 490/3-7-2023
398/23-6-2023 453/29-6-2023
333/15-6-2023 321/15-6-2023
367/21-6-2023 528/4-7-2023
522/4-7-2023 409/27-6-2023
341/15-6-2023 477/30-6-2023
293/13-6-2023 381/22-6-2023
411/27-6-2023 289/13-6-2023
410/27-6-2023 488/3-7-2023
441/29-6-2023 448/29-6-2023
464/30-6-2023 509/4-7-2023
335/15-6-2023 344/16-6-2023
482/30-6-2023 316/15-6-2023
362/20-06-2023 377/22-6-2023
431/28-6-2023 422/28-6-2023
368/21-6-2023  


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font