ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024


Οι φοιτητές που έχουν οριστικοποιήσει την αίτηση τους για Δωρεάν Σίτιση, μπορούν με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού να ενημερωθούν στο portal της Φοιτητικής Μέριμνας για την κατάσταση της αίτησης τους.

Όσοι έχουν εγκριθεί μπορούν να προσέρχονται στο εστιατόριο από Δευτέρα 13/11/2023 με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα Δωρεάν Σίτισης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font