Σύνδεσμοι τηλεκπαίδευσης για 15.11 και 16.11 (ΠΠΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα έγγραφο με τους συνδέσμους τηλεκπαίδευσης για τις διαλέξεις των ημερομηνιών 15.11.2023 και 16.11.2023 των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (απαιτείται σύνδεση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό):

https://drive.google.com/drive/folders/1UYsEB6BiEvOoB581oYV5VqAXoQKWE1H1?usp=sharing

Επειδή ενδέχεται κάποιοι σύνδεσμοι μαθημάτων να αλλάξουν, συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία έκδοση του αρχείου που θα βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων και διδασκουσών, μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης του κάθε μαθήματος (openeclass ή google classroom), οι οποίες υπερέχουν της παρούσης ανακοίνωσης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font