ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ&Τ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-02-11

Προκήρυξη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΕ&Τ  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο :  

"Ερμηνεία και Εκτέλεση της Μουσικής της Μικράς Ασίας"

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ: 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font