22.1.2024 / Το ΠΑΜΑΚ στο Μέγαρο


Ημερομηνία Έναρξης
2024-01-22 20:30:00

Ημερομηνία Λήξης
2024-01-22 23:30:00

22.1.2024 / Το ΠΑΜΑΚ στο Μέγαρο

Συμφωνική Ορχήστρα και Φωνητικό Σύνολο ΤΜΕΤ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font