Πρόσκληση για συμμετοχή στη διεθνή Κοινότητα Πρακτικής της κοινοπραξίας SpicE


Πρόσκληση για συμμετοχή στη διεθνή Κοινότητα Πρακτικής της κοινοπραξίας SpicE

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε διεθνή Κοινότητα Πρακτικής που ασχολείται με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε διδακτικές δραστηριότητες της  Εκπαίδευσης STEAM

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕκΚοιΣ) συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου «Special Education STEAM Academy- SpicE», το οποίο επιδιώκει την ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε πλαίσια Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης ως προς την εφαρμογή δράσεων εκπαιδευτικής συμπερίληψης μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην Εκπαίδευση STEAM. Άλλος στόχος του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την προαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτόμων δράσεων υπέρ της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης STEAM.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου μια Κοινότητα Πρακτικής (Community of Practice - CoP), δηλαδή μια δυναμική πλατφόρμα που επικεντρώνεται στην Ειδική Εκπαίδευση, την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, την Εκπαίδευση STEAM και την προηγμένη εκπαίδευση εκπαιδευτικών. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Κοινότητα Πρακτικής και τον τρόπο συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font