Απερίφραστη καταδίκη της άνανδρης επίθεσης εναντίον μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Θεσσαλονίκη, Παρασκευή,  22 Μαρτίου 2024

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καταδικάζουν απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την άνανδρη επίθεση με μπογιές εναντίον του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Αγοραστού.

Η επίθεση έγινε από εξωπανεπιστημιακούς που δεν γνώριζαν ούτε τους χώρους του Ιδρύματος, ούτε κατ’ όψιν τον κ. Αγοραστό. Αφού τελικά τον εντόπισαν, έπειτα από την καταδρομική εισβολή τους στο γραφείο του, τράπηκαν σε φυγή.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font