Προσεχής ορκομωσία του Τμήματος: Τετάρτη 29 Μαϊου 2024


Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 15/04/2024 έως και 29/04/2024

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση Ορκωμοσίας

2. Βιβλιάριο Σπουδών (εάν υπάρχει –αφορά φοιτητές με Α.Μ…./09 και παλαιότερους)

3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα- Σε περίπτωση απώλειας προσκομίζετε δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα ή Υπεύθυνη δήλωση απώλειας που φέρει το γνήσιο της υπογραφής (μέσω gov.gr)

4. Ηλεκτρονική αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη για έλεγχο εκκρεμοτήτων προς αυτήν και τον ΕΥΔΟΞΟ (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form) υποχρεωτική για όλους. Σε περίπτωση εκκρεμότητας, αυτή θα πρέπει να διευθετηθεί με τη Βιβλιοθήκη ώστε να μπορέσει να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση μη εκκρεμότητας. Την σχετική βεβαίωση την λαμβάνει η Γραμματεία από την βιβλιοθήκη.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης (για όσους επιθυμούν) 18€ για την έκδοση παπύρου στην Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός Λογαριασμού : 5202-070107-503, ΙΒΑΝ: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

6. Βιβλιάριο Υγείας (εάν έχει χορηγηθεί από το Παν/μιο)

7. Κάρτα σίτισης (εάν έχει χορηγηθεί από το Παν/μιο)

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr) πατήστε εδώ  (ή υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνετε:

α) τα ονόματα των ατόμων που θα παραβρεθούν στην τελετή αποφοίτησης, είναι τα εξής (έως και 4 άτομα βλ. ΦΕΚ Β' 1833/26-3-24/):

1.

2.

3.

4

και

β) ότι ούτε εγώ ούτε κανένας από τα άτομα που θα παραβρεθούμε στην τελετή αποφοίτησης δεν θα φέρει μαζί του ή δεν θα κάνει χρήση κομφετί, ηχητικού οργάνου, κροτίδας, βεγγαλικού, καπνογόνου κ.ά., για όσο διάστημα θα βρίσκεται στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είτε εσωτερικά του κτιρίου είτε σε όλον τον προαύλιο χώρο και περιμετρικά του κτιριακού συγκροτήματος.

 

H αίτηση ορκωμοσίας, η υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων, η υπεύθυνη δήλωση απώλειας φοιτητικής ταυτότητας/πάσου,(για όσους το έχουν απολέσει), καθώς και το παράβολο για τον πάπυρο, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας, lxr@uom.edu.gr.

Τα δικαιολογητικά, (2,6, και 7 εάν υπάρχουν) και κυρίως η φοιτητική ταυτότητα θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία τις ώρες λειτουργίας ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γραμματεία Λογιστικής και Χρημ/κής Ημιώροφος αρ.1, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη .


Για την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής της ορκωμοσίας θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Από τη Γραμματεία

 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font