ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ: ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024


Τη Μ.Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 17:00, η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κα Γεωργία Κώστα, θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

" Η ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ, ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ανδρέα Ανδρονικίδη.

Η υποστήριξη θα λάβει χώρα μέσω του συνδέσμου τηλεδιάσκεψης:
https://zoom.us/j/98332422878
Meeting ID: 983 3242 2878

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

 1. Ανδρέας Ανδρονικίδης, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιβλέπων

 1. Παναγιώτης Ταχυνάκης, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής

 1. Ιωάννης Παπαναστασίου, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής

 1. Αναστάσιος Πανόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

 1. Λεωνίδας Χατζηθωμάς, Αν. Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. Ελένη Μαυραγάνη, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής

 1. Παναγιώτης Τζιογκίδης, Επ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής


 

Τη Μ.Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00, ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Αθανάσιος Δασκαλάκης, θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

" Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ "

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Χρήστου Ι. Νεγκάκη.

Η υποστήριξη θα λάβει χώρα μέσω του συνδέσμου τηλεδιάσκεψης:
https://zoom.us/j/98332422878
Meeting ID: 983 3242 2878

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

 1. Χρήστος Ι. Νεγκάκης, Καθηγητής, Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής, Επιβλέπων

 1. Δημήτριος Γκίνογλου, Αφυπ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής

 1. Παναγιώτης Ταχυνάκης, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής

 1. Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

 1. Δημήτριος Γουνόπουλος, Καθηγητής, Department of Αccounting, University of Bath

 1. Ανέστης Λαδάς, Αν. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής

 1. Οδυσσέας Παυλάτος, Μον. Επ. Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font