Συνάντηση Εργασίας «Faire ville, faire la ville. Μonumentalisations, politisations, experimentations»


Συνάντηση Εργασίας «Faire ville, faire la ville. Μonumentalisations, politisations, experimentations»

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Συνάντηση Εργασίας με τίτλο «Faire ville, faire la ville. Μonumentalisations, politisations, experimentations» συνδιοργανώνουν τρία Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, το CBG/LAB- Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  το TELEMME – Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale Méditerranée, CNRS, Πανεπιστήμιο Aix-Marseille και το EVS – Environnement, Ville, Société, CNRS, Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon2.

Η διήμερη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2018, ξεκινά με περιηγήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και καταλήγει στο Γαλλικό Ινστιτούτο για συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων (στα αγγλικά). Ανθρωπολόγοι, γεωγράφοι, ιστορικοί και αρχιτέκτονες συναντούν και συνεργάζονται με καλλιτέχνες που διερευνούν και μετουσιώνουν τη χρήση του δημόσιου χώρου και τα αστικά βιώματα, στέκονται κριτικά πάνω στις πολιτικές της μνήμης, αναστοχάζονται πάνω στις σημασίες της αναπαράστασης και της μνημειοποίησης. Παράλληλα, ερευνητές και καλλιτέχνες ανοίγουν διάλογο και διαδρούν με τους τοπικούς φορείς σχετικά με τους μετασχηματισμούς των δημόσιων πολιτικών και της αστικής εμπειρίας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

Η συνάντηση εγκαινιάζει την αρχή της δράσης του νέου Κέντρου CREABALK, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα φιλοξενείται εφεξής στο Γαλλικό Ινστιτούτο.