Η ανακύκλωση στο ΠαΜακ: ένα από τα πληρέστερα προγράμματα στην Ελλάδα!


Η ανακύκλωση στο ΠαΜακ: ένα από τα πληρέστερα προγράμματα στην Ελλάδα!
 

Η ανακύκλωση στο ΠαΜακ: ένα από τα πληρέστερα προγράμματα στην Ελλάδα!

 
Θα περιμένατε ποτέ ότι ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο θα έχει ένα από τα πληρέστερα προγράμματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα; Κι όμως, είναι γεγονός.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η ανακύκλωση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και άρα των εκπομπών CO2, καθώς και μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν στην χωματερή. Θεωρείται, έτσι, μια από τις αποτελεσματικότερες δράσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
 

Το ΠαΜακ τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί στο κομμάτι αυτό. Είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (και μάλλον παραμένει το μόνο) με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EMAS, πιστοποίηση που ξεκίνησε το 2005 και συνεχίζεται ετησίως μέχρι σήμερα. To πρόγραμμα ανακύκλωσης που τρέχει από το 2005 έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα πληρέστερα προγράμματα στην Ελλάδα και πλέον περιλαμβάνει 16 διαφορετικά υλικά:  


 
 
Σημείο ανακύκλωσης στο ΠαΜακ

1. Χαρτί
2. Πλαστικό
3. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
4. CD/DVD
5. Μπαταρίες
6. Λαμπτήρες
7. Τόνερ
8. Μελανάκια
9. Μέταλλο
10. Ξυλοπαλέτες
11. Οργανικά απορρίμματα (κομποστοποίηση)
12. Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια & συσκευές
13. Γυαλί
14. Αλουμίνιο (κουτάκια αναψυκτικών, κλπ)
15. Φελιζόλ – αφρολέξ
16. Ρούχα - παπούτσια - τσάντες παιχνίδια

Τα υλικά αυτά συγκεντρώνονται ξεχωριστά σε προκαθορισμένα σημεία και στους αντίστοιχους κάδους με ειδική σήμανση, εντός του κτιρίου. Ενδεικτικά,το 2018 ανακυκλώθηκαν: 9.4 τόνοι χαρτί, 655kg πλαστικό, 850kg ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 80kg CD/DVD, 149kg μπαταρίες, 200kg λαμπτήρες, 282 τόνερ, 65 μελανάκια, 1.4 τόνοι μέταλλο και 910kg πλαστικά καπάκια. Στα οργανικά απορρίμματα δεν μπορεί να υπάρξει μέτρηση, όπως επίσης και στο γυαλί, το οποίο μαζεύεται από τον Δήμο Θες/νίκης. Ετήσια στοιχεία για το αλουμίνιο και το φελιζόλ δεν υπάρχουν, γιατί είναι υλικά που προστέθηκαν τους τελευταίους μήνες στο πρόγραμμα.
 
Ανακύκλωση στο ΠαΜακ
 
Η σωστή ανακύκλωση έχει διπλό όφελος για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:
α) περιβαλλοντικό, αφού συμβάλει στην μείωση των απορριμμάτων μας
β) οικονομικό, αφού τα έσοδα της ανακύκλωσης αποτελούν την μοναδική πηγή χρηματοδότησης των περιβαλλοντικών δράσεων (φυτεύσεις, συντηρήσεις αιθρίων-αυλής, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κλπ) που οργανώνει το γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η Περιβαλλοντική Ομάδα εθελοντών φοιτητών στο ΠαΜακ.

Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που συμβάλλετε στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης του Πανεπιστημίου μας. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για το ‘πρασίνισμα’ του ΠαΜακ με την βοήθειά σας!

Γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΠαΜακ
site:
www.perivpamak.gr
FB: Περιβαλλοντική Ομάδα ΠαΜακ

email: emas@uom.edu.gr 

 
emas

emas

emas

emas

emas

emas

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font