ΕΠ - Διαγωνισμός λογοτύπου του Τμήματος ΕΠ


Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (https://www.uom.gr/dai) προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία λογότυπου, με αφορμή την εισαγωγή δύο νέων κατευθύνσεων (Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα). Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μόνο φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) με τις ακόλουθες προδιαγραφές, όρους και κριτήρια.

Περιγραφή διαγωνισμού

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του καλύτερου λογότυπου (Logo), το οποίο θα αποτελέσει το νέο σύμβολο του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το λογότυπο πρέπει να χαρακτηρίζει το ΤΕΠ, το ρόλο και την αποστολή του (https://www.uom.gr/dai/plhrofories). Η πρωτοτυπία, η έμπνευση και ο συμβολισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποτυπώνονται σε αυτό, το οποίο θα αποτελεί το θεμέλιο λίθο της ταυτότητας του ΤΕΠ. Το λογότυπο θα συνοδεύει όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του τμήματος, τα επιστολόχαρτα και άλλα έντυπα και στοιχεία επικοινωνίας του. Το λογότυπο πρέπει να είναι μοντέρνο και καινοτόμο, εύκολα αναγνωρίσιμο και να ξεχωρίζει / διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο. Το σχέδιο θα πρέπει να είναι έγχρωμο, αλλά θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ασπρόμαυρο, κατά περίπτωση

Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕΠ. 

2. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Όροι και Προδιαγραφές

Λεπτομέρειες – τεχνικά χαρακτηριστικά διαγωνισμού

 • Στο λογότυπο πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι τάσεις που υπάρχουν όσον αφορά το σχεδιασμό, αλλά η σχεδίασή του να παραμένει διαχρονική.
 • Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ελληνική όσο και αγγλική εκδοχή του Logo.
 • Το λογότυπο να ενσωματώνει τον τίτλο: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας  / Department of Applied Informatics, στην ελληνική και αγγλική εκδοχή του αντίστοιχα.
 • Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την έγχρωμη, όσο και την ασπρόμαυρη εκδοχή του Logo.
 • Κάθε συμμετοχή μπορεί να υποστηρίζεται από γραπτή περιγραφή έως 300 λέξεις.
 • Το λογότυπο πρέπει να μπορεί να συνδυάζεται με αυτό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr) .
 •  Το λογότυπο πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη και έγχρωμη εκτύπωση (CMYK ή PANTONE). Επίσης να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο η ανοικτόχρωμο φόντο (reverse).
 • Θα πρέπει να δοθεί ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε τετραχρωμία και σε PANTONE. Το λογότυπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 χρώματα PANTONE ή τα 4 χρώματα της τετραχρωμίας.
 • Λόγω των απαιτήσεων για εκτύπωση υψηλής ανάλυσης και re-sizing οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφοποίηση: scalable vector graphic.
 • Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστη καθώς θα χρησιμοποιηθεί για την Ιστοσελίδα του Τμήματος, social media, προωθητικό υλικό κ.α.
 • Το source file πρέπει να παραδοθεί σε γραμμική μορφή (vector) (π.χ. .EPS, .AI), σε υψηλής ανάλυσης png (με διαφάνεια), σε υψηλής ανάλυσης jpeg και σε svg, pdf.
 • Απαγορεύεται η χρήση περισσοτέρων από δύο γραμματοσειρών (fonts), αλλά και γραμματοσειρών που δεν είναι ελεύθερα προς χρήση.
 • Το λογότυπο δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία, για τα οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και εκμετάλλευσης. Συμμετοχές που παραβιάζουν τον συγκεκριμένο κανόνα θα αποκλειστούν.
 • Με την αποστολή της δημιουργίας του, κάθε διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι:
  • Η δημιουργία του θα αποτελεί πλέον πνευματική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  • Μετά την επιλογή του νέου λογότυπου όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • Άτομα τα οποία θα αποστείλουν στο διαγωνισμό δημιουργίες που αποτελούν πνευματικές ιδιοκτησίες άλλων, θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.
  • Το τμήμα διατηρεί το δικαίωμα μη χρήσης του νικητήριου λογοτύπου σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Υποβολή

Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές σε zip ή rar αρχείο στο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/UMubFRgWQMJkZrXE2.  Στη συμμετοχή θα πρέπει να αναγράφονται το Όνομα, Ηλικία, Τηλέφωνο και E-mail επικοινωνίας του συμμετέχοντα. Η προθεσμία υποβολής είναι η  01/06/2019.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μέλη από την Επιτροπή Εξωστρέφειας και της Κοσμητείας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα αποτελέσουν την επιτροπή αξιολόγησης των συμμετοχών του διαγωνισμού.

Μετά το πέρας της προθεσμίας η επιτροπή του διαγωνισμού θα συνεδριάσει για να μελετήσει όλες τις δημιουργίες που έχουν αποσταλεί, να απορρίψει τυχόν δημιουργίες που θα θεωρηθούν προσβλητικές ή εκτός του πνεύματος του διαγωνισμού και να ξεχωρίσει τις 5 κορυφαίες, που θα θα προκριθούν στον τελικό. Οι δημιουργοί τους θα κληθούν από την επιτροπή για να τις παρουσιάσουν ενώπιον της.

Ακολούθως η επιτροπή θα αποφασίσει το νικητή του διαγωνισμού.

Χρονοδιάγραμμα

       i.          01/06/19 : Λήξη υποβολής συμμετοχών

      ii.          30/6/19 : Αξιολόγηση συμμετοχών με προφορική παρουσίαση

     iii.          9ος/2019 : Ανάδειξη και βράβευση νικητή, κοινοποίηση αποτελέσματος διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι τα παρακάτω:

 το λογότυπο πρέπει

ü  Να παραπέμπει στο ρόλο και την αποστολή του ΤΕΠ

ü  Να είναι πρωτότυπο (να μην έχει ξαναχρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε, ή για οποιοδήποτε σκοπό), αυθεντικό και ευφάνταστο

ü  Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα

ü  Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική του αρτιότητα

ü  Να είναι διαχρονικό

ü  Να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών, συσκευασίες σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση).

Έπαθλο Νικητή

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα λάβει τιμητικό βραβείο από το Τμήμα και η δημιουργία του θα αποτελέσει το επίσημο λογότυπο του ΤΕΠ. Επίσης θα βραβευτεί σε ειδική τελετή από τον Κοσμήτορα και Πρόεδρο του ΤΕΠ και το όνομα του θα ανακοινωθεί σε δελτίο τύπου και όλα τα μέσα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία:

Κωνσταντίνος Φούσκας, Επίκουρος Καθηγητής, Σοφία Πετρίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια

Τηλέφωνα: 2310 - 891 845, 2310 – 891 639/ email: dai.extroversion@uom.edu.gr