ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΤΕ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ