Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 17ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics). Τελική παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 9/9/2019


Ημερομηνία Έναρξης
2019-07-12 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-09-09 00:00:00

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.