Υποτροφίες για σπουδές και έρευνα στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-09-13

Υποτροφίες για σπουδές και έρευνα στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Υποτροφίες για σπουδές και έρευνα στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2020/21

Αναλυτικές και επίσημες προκηρύξεις: www.funding-guide.de