Ημερίδα ενημέρωσης: Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό


Ημερίδα ενημέρωσης: Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Ημερομηνία Έναρξης
2019-11-14 09:30:00

Ημερομηνία Λήξης
2019-11-14 16:00:00

Στις 14 Νοεμβρίου τις ώρες 09:30-16:00 θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις για τις μεταπτυχιακές σπουδές στις χώρες:
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ολλανδία
  • Ιταλία 
  • Γαλλία
  • Η.Π.Α.
  • Γερμανία
  • Σουηδία
  • Φινλανδία

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα αναρτηθεί σύντομα. 

Δηλώσεις συμμετοχής: https://dasta.uom.gr/Career/Events/43274.html