Ακροάσεις φοιτητών του τΜΕΤ για τις υποτροφίες της Mediterranean Youth Orchestra του Festival Aix en Provence.


Ακροάσεις  φοιτητών του τΜΕΤ για τις υποτροφίες της Mediterranean Youth Orchestra του Festival Aix en Provence.

Ακροάσεις φοιτητών του τΜΕΤ για τις υποτροφίες της Mediterranean YouthOrchestra του Festival Aix en Provence.