Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν εγκριθεί οι μετεγγραφές των κατηγοριών:
A) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του νόμου 4332 /2015 (Α’76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
B) που ανήκουν στις περιπτώσεις α,β, και δ της παρ. 8 του άρθρου 21 του νόμου 4332 /2015 (Α’76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Γ) αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΙ και στις Α.Ε.Α.
Δ) των αιτήσεων θεραπείας – ενστάσεων

Για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε την διαγραφή από το Τμήμα Εισαγωγή σας, στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ημιώροφος γραφείο 1) μέχρι Δευτέρα 20/01/2020.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την παραλαβή των κωδικών των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Σας εφιστούμε την προσοχή μετά την παραλαβή των κωδικών σας να προβείτε στην δήλωση συγγραμμάτων στο «Εύδοξο» https://eudoxus.gr/StudentBookSelection μέχρι 24/01/2020 προκειμένου να παραλάβετε τα συγγράμματα του Α’ εξαμήνου μέχρι 07/02/2020.

Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν για τους αιτούντες τη μετεγγραφή στο Τμήμα που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) από τη Γραμματεία του Τμήματος. Αυτοί θα ακολουθήσουν την σχετική ενημέρωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.