Εξυπηρέτηση Κοινού για το διάστημα της καραντίνας


Εξυπηρέτηση Κοινού για το διάστημα της καραντίνας

 

Εξυπηρέτηση Κοινού για το διάστημα της καραντίνας

Κατόπιν των νεότερων εξελίξεων σας ενημερώνουμε ότι, εφεξής

και μέχρι την επίσημη λήξη της καραντίνας

η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία του τΜΕΤ θα πραγματοποιείται

αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή και τηλεφώνου.

Από τη Γραμματεία