Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για εισαγωγή στο "ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21


Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων για εισαγωγή στο «ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, η οποία ορίστηκε στην υπ. αρ. 15/28-05-2020 (θέμα 10.2) Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1mHsA5YeGYL_GXbqtWCHKxdyEyGDdxM8j/view?usp=sharing 

Ο πίνακας υπολογίστηκε με βάση τους φακέλους υποβολής των υποψηφίων και τη συμμετοχή τους στη συνέντευξη, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β1188/7-4-2020).

Επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με email στο aidasecr@uom.edu.gr .

Ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν δεν προσέλθουν για εγγραφή, θα κληθούν οι επόμενοι/ες της τελικής κατάταξης, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3.4 του Κανονισμού του ΠΜΣ.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων