ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εφαρμογής LOCKDOWN στο Ν. Θεσσαλονίκης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εφαρμογής LOCKDOWN στο Ν. Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εφαρμογής LOCKDOWN στο Ν. Θεσσαλονίκης

     Σας ενημερώνουμε ότι από τη στιγμή που θα περάσει σαν περιοχή η Θεσσαλονίκη στην κατηγορία 4, όλα τα μαθήματα που γίνονται δια ζώσης θα πρέπει να γίνονται και αυτά διαδικτυακά, παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε συνεχώς τις ανακοινώσεις του Τμήματος. Εκ της Γραμματείας του Τμήματος