ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του τΜΕΤ κατά τη διάρκεια του LockDown


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του τΜΕΤ κατά τη διάρκεια του LockDown

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στην αρίθμ. 9/4-11-2020 συνεδρίαση της λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Ο.Δ.Υ. και γενικότερα το ισχύον Lock Down, τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία φοιτητών και διδασκόντων, αποφάσισε ότι για το διάστημα που ισχύει αυτό, όλα τα μαθήματα θα διδάσκονται εξ αποστάσεως με εξαίρεση τα κατωτέρω αναφερόμενα, των οποίων η διδασκαλία τους αναστέλλεται για το εν λόγω διάστημα. Μετά τη λήξη του Lock Down όλα τα μαθήματα θα επανέλθουν στο προγενέστερο καθεστώς διδασκαλίας.
Μαθήματα των οποίων η διδασκαλία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια του Lock Down:
Ειδίκευση Κρουστά
Μουσική Δωματίου
Σύνολα Βιολοντσέλων
Πιανιστική Συνοδεία
Ορχήστρα
Ερμηνεία και Βασικές Αρχές Διδασκαλίας της Σύγχρονης Μουσικής
Πρακτικές Εκτέλεσης Σύγχρονης Μουσικής Ι
    Τέλος δίνει τη δυνατότητα σε όσους φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα Μουσική Δωματίου, αν επιθυμούν, να το αντικαταστήσουν με άλλο μάθημα. Προκειμένου να συμβεί αυτό, πρέπει να στείλουν από τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό, ηλεκτρονικό μήνυμα στο email της γραμματείας.
Εκ της Γραμματείας του τΜΕΤ 4/11/2020