Ανακοίνωση για τους τελειόφοιτους του τΜΕΤ


Ανακοίνωση για τους τελειόφοιτους του τΜΕΤ

Ημερομηνία Έναρξης
2020-11-19 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2020-11-30 00:00:00

Ανακοίνωση για τους τελειόφοιτους του τμήματος

Σύμφωνα με την αρίθμ. 10/19-11-2020 απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος

Όσοι τελειόφοιτοι έχουν δηλώσει τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια του Lock Down, δηλαδή:

 

  • Ειδίκευση Κρουστά
  • Μουσική Δωματίου
  • Σύνολα Βιολοντσέλων
  • Πιανιστική Συνοδεία
  • Ορχήστρα
  • Ερμηνεία και Βασικές Αρχές Διδασκαλίας της Σύγχρονης Μουσικής
  • Πρακτικές Εκτέλεσης Σύγχρονης Μουσικής Ι

 

έχουν τη δυνατότητα αν επιθυμούν, να το αντικαταστήσουν με άλλο μάθημα. Προκειμένου να συμβεί αυτό, πρέπει να στείλουν από τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό, ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail της γραμματείας με την αλλαγή που επιθυμούν, μεχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.