ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ


Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακά η ορκωμοσία των υποψήφιων πτυχιούχων του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι και την εξεταστική Ιουνίου 2020 και έχουν καταθέσει ήδη τα δικαιολογητικά τους.

Διαδικασία διαδικτυακής ορκωμοσίας

Στους υποψήφιους πτυχιούχους θα αποσταλούν με email:

  • Αρχείο με τον Όρκο του πτυχιούχου, ο οποίος θα αναγνωσθεί από τον πρωτεύσαντα
  • Το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας, το οποίο θα πρέπει ο καθένας να υπογράψει και να αποστείλει στη Γραμματεία με email την ίδια ή την επόμενη ημέρα της ορκωμοσίας

Ο σύνδεσμος (link) της διαδικτυακής σύνδεσης θα αποσταλεί σε όλους με email. Όποιος δεν παραλάβει έστω και μία μέρα πριν το σχετικό σύνδεσμο παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη γραμματεία.

Τα έντυπα της ορκωμοσίας (αντίγραφα πτυχίων και παραρτήματα διπλώματος) θα υπογραφούν και στη συνέχεια θα ενημερωθούν οι πτυχιούχοι για την παραλαβή τους.

 

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι να συμπληρώσουν το ακόλουθο ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ: https://forms.gle/LPbnDMHPeSgZ6JA79