ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Α) Δωρεάν κάρτα σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έλαβαν οι φοιτητές που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες και οι φοιτητές που είχαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 21.000 €.

Β) Η διαδικασία αξιολόγησης για την δωρεάν κάρτα σίτισης  του ακαδ. έτους 2020 - 2021  έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ,ΦΕΚ(αρ.Φύλλου1965/18-62012), αριθμ. Φ5 /68535 /Β3 /18-6-2012, που αφορά την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ.