Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 19ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 10/5/2021 έως 10/7/2021


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-10

Για περισσότερες πληρφορίες πατήστε εδώ.