ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ


 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίαςμε τα αναγραφόμενα σε αυτή απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα,κατά το χρονικό διάστημα από 10.05.2021 έως 21.05.2021.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται παραδεκτά με αποστολή αίτησης στο basecr@uom.edu.gr αποκλειστικά με χρήση των ιδρυματικών google λογαριασμών (xxxx@uom.edu.gr) και μόνον από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να συμμετάσχουν σε τελετή ορκωμοσίας η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Παρακαλούνται οι αιτούντες/σες όπως επισυνάπτουν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αίτηση μετά των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγράφων με πρότυπους τίτλους αρχείων ως εξής:

  • ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
  • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΠΥΡΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (κατατίθεται μόνο σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται ακαδημαϊκή ταυτότητα ή/και αποδεικτικό κατάθεσης για έκδοση παπύρου).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος