Οδηγός παρεχόμενων υπηρεσιών Ιδρύματος και ΠΜΣ προς τους φοιτητές AIDA


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font