Χρήσιμα έντυπα για δημοσίευση άρθρων φοιτητών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τέλη δημοσίευσης/Παρουσίαση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια/συμπόσια/workshop


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font