New Curriculum


 • MBA - Compulsory Courses
 • Elective Courses
1ο Εξάμηνο
Elective Courses

ELECTIVE COURSES

 • CONSUMER BEHAVIOR
  (ΔΕ0206)
 • EXCHANGE RATE ANALYSIS AND FORECASTING
  (ΔΕ0378)
 • FINANCIAL INSTABILITY AND INVESTORS’ BEHAVIOR
  (ΔΕ0379)
 • INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE
  (ΔΕ0209)
 • LEADERSHIP, COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS
  (ΔΕ0208-1)
 • MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS / ELECTRONIC COMMERCE
  (ΔΕ0308-2)
 • PROJECT MANAGEMENT
  (ΔΕ0376)
 • SPECIAL TOPICS IN COMMERCIAL AND LABOR LAW
  (ΔΕ0108-1)

Hatzithomas Leonidas   Vassiliadis A. Christos (Chris)   

Course Outlines

Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως "αποφασίζοντα". Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα στελέχη του μάρκετινγκ στο σχεδιασμό στρατηγικών προγραμμάτων μάρκετινγκ καθώς και στον επιτυχημένο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: την διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στην συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, και τέλος τις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, την τοποθέτηση και προβολή προϊόντων.

Karfakis Costas   

Course Outlines

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη θεωρία των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στις εναλλακτικές στρατηγικές πρόβλεψης των συναλλαγματικών εξελίξεων. Αρχικά θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα βασικά υποδείγματα προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως για παράδειγμα, το υπόδειγμα της ακάλυπτης ισοδυναμίας επιτοκίων, το νομισματικό υπόδειγμα, το υπόδειγμα του χαρτοφυλακίου κλπ, και στη συνέχεια θα συζητήσουμε εναλλακτικές στρατηγικές πρόβλεψης των συναλλαγματικών εξελίξεων.

Kyrtsou Katerina   

Course Outlines

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Karfakis Costas   

Course Outlines

Σ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ - Κ. ΚΑΡΦΑΚΗΣ


Καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης

Το μάθημα αυτό είναι ένα κλασικό μάθημα Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός προγράμματος ΜΒΑ. Τα θέματα που καλύπτει το συγκεκριμένο μάθημα είναι: Παραδοσιακές θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Εναλλακτικές προσεγγίσεις για το διεθνές εμπόριο (Ενδοκλαδικό Εμπόριο, Στρατηγική Πολιτική Εμπορίου κ.τ.λ.). Η παρέμβαση του κράτους στο διεθνές εμπόριο. Θεωρία και πολιτική δασμών και ποσοστώσεων. GATT και ΠΟΕ. Εμπορικές συμφωνίες και οικονομική ολοκλήρωση.


(Διεθνής Χρηματοδότηση) Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρφάκης

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της θεωρίας & πολιτικής του διεθνούς χρήματος που είναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων διεθνών νομισματικών προβλημάτων. Τα θέματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: αγορά συναλλάγματος, αρμπιτράζ νομισμάτων, κερδοσκοπία & αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, αρμπιτράζ επιτοκίων, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, κρατική παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, συναλλαγματικές κρίσεις.

Tsiotsou Rodoula   

Course Outlines

The course, based on current data of the behavioral sciences examines the main theories concerning leaders and leadership in enterprises and organizations as well as the dynamic fields of communication and public relations within the perspective of current applications, using references of historical data, ethical considerations as well as mainstream theories of communication pertaining to Mass Media (press-radio-television.) The students participating in the course will acquire not only the necessary theoretical perspectives but practical viewpoints on leadership, communication and public relations (composing a press release, preparing and running a press conference and special events, getting grants and sponsors, etc.) The course also examines the concepts of attitudes and public opinion, motivation, personal and group behavior, lobbying and lobbyists, corporate and government relations. Part of the course is actual visits to a newspaper, a radio station and a television channel as part of familiarizing the students with the Mass Media.

Tarabanis Konstantinos   

Course Outlines

Στις σημερινές επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα δικτύου και στις παγκόσμιες αγορές, οι μάνατζερς θα πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν και να διοικούν την πληροφοριακή τεχνολογία. Η κατανόηση της αξίας και χρήσης της τεχνολογίας στα πληροφοριακά συστήματα για τις επιχειρησιακές λειτουργίες, για τη λήψη αποφάσεων και την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος καθώς και η ανάπτυξη λύσεων των επιχειρησιακών προβλημάτων με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι ο στόχος του μαθήματος αυτού. Εξετάζεται επίσης η συνδρομή των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη και επιτυχία των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως, καθώς και η αναδυόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το ηλ. εμπόριο μετασχηματίζει τον χώρο των επιχειρήσεων. Οι διευθυντές χρειάζεται να γνωρίζουν τρόπους για επέκταση των επιχειρήσεων τους σε αυτό τον γεμάτο προκλήσεις πεδίο. Οι σημερινοί διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα τεχνολογία αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τύπους ηλ εμπορίου, στρατηγικές και εφαρμογές. Θα μπορούν να προσδιορίσουν τις βασικές συνιστώσες για επιτυχημένα συστήματα ηλ. εμπορίου. Θα κατανοήσουν πως μια ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να προσελκύσει πελάτες στο Ίντερνετ.

Tsironis Loukas   

Course Outlines

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

Chatzigagios Thomas   Tzionas Ioannis   

Course Outlines

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη