Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας


Μ1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΕΠΝΕΕΠ

Μ1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΝΕΕΠ

Μ1.2 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ ΕΠΝΕΕΠ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font