Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού


Περιγραφή

Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

https://metaptyxiako.eu

metaptychiako.gr | epnep.gr | metaptychiako.site | epnep.site

 

Τελευταία Προκήρυξη

Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

Ειδικότερα, οι σκοποί του ΠΜΣ έχουν ως εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,

Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.


Διάρκεια

Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

Με βάση το νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Νόμος 4957/2022 – ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ και εξ αποστάσεως.


Γλώσσα

Το Πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα.


Αριθμός Φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα κατά έτος.


Δίδακτρα

3.600€, σε πέντε (5) δόσεις. Παρέχεται δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας και υπάρχει δυνατότητα ολικής κάλυψης διδάκτρων μέσω Λ.Α.Ε.Κ. ( ο φοιτητής / φοιτήτρια ανατρέχει για πληροφορίες στο www.laek.gr).


ΦΕΚ Ίδρυσης (2971/19.7.19 τ.Β')

Δείτε εδώ

ΦΕΚ Τροποποίησης (2576/25.05.2022 τ.Β')


Δείτε εδώ


Κανονισμός Σπουδών

Δείτε εδώ


Οδηγός εκπόνησης διπλωματικών εργασιών

Δείτε εδώ

Διπλωματικές Εργασίες ΠΜΣ (Ιδρυματικό Καταθετήριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Από το Δ' τμήμα Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων του Υ.Π.Ε.Θ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
U:
http://metaptyxiako.eu | https://uom.gr/epnep
F: https://web.facebook.com/epnep/
L: https://www.linkedin.com/in/epnep-uom/
T: https://twitter.com/epnep_uom
B: https://epnep.blogspot.com
Y:
Youtube Channel
P: 2310-891138 // 2310-891747 // Fax: 2310-891465
E: epnep@uom.edu.gr / bitzenis@yahoo.com
WEB Dev: The GICT Lab

Τελευταία Νέα


ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

https://metaptyxiako.eu

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον νέο κύκλο του προγράμματος που θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου 2023 θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω e- mail (epnep@uom.edu.gr) από τις 01/05/2023 μέχρι και τις 30/06/2023 4/9/2023 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

https://metaptyxiako.eu/prokhryxh-neou-kyklou/ 

  • 2023-08-03 18:59:40
  • 2023-08-30 10:29:51
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή - Τελευταία Ανακοίνωση
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή - Τελευταία Ανακοίνωση

Tο 11 o Πανελλήνιο
Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί
από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, τόσο με φυσική παρουσία
συνέδρων όσο και με δυνατότητα ανακοίνωσης εργασιών μέσω ψηφιακής
πλατφόρμας.

  • 2022-08-22 23:40:59
  • 2022-08-23 15:03:36
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font