11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή - Τελευταία Ανακοίνωση


Τελευταία Ανακοίνωση
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή
Γρεβενά, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2022
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το 11 o Πανελλήνιο
Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί
από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, τόσο με φυσική παρουσία
συνέδρων όσο και με δυνατότητα ανακοίνωσης εργασιών μέσω ψηφιακής
πλατφόρμας.


Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος
Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μέλη
Γιώργος Αυλογιάρης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σταύρος Καμαρούδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανδρονίκη Καταραχιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιώργος Κοντέος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αλέξανδρος Κωδωνάς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιάννης Μαλλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χρήστος Χριστοφορίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Επιστημονική Επιτροπή
Επίτιμος Πρόεδρος
Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πρόεδρος
Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μέλη
Νίκος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιώργος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και
εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε ποικίλα επιστημονικά
πεδία όπως:
- Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
- Μάρκετινγκ και Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
- Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική
- Βιομετρία
- Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα
- Εκπαίδευση και Διδακτική
- Ψυχολογία
- Επιστήμες Υγείας
- Βιβλιοθηκονομία - Γλωσσολογία
- Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων
- Θεωρητικές Εξελίξεις στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων


Οδηγίες συγγραφής περίληψης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους
στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, μέχρι τις 25 Αυγούστου 2022 5 Σεπτεμβρίου
2022 στο info@gsda.gr. Η περίληψη (abstract) θα πρέπει να υποβληθεί σε
ηλεκτρονική μορφή, στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, με τον
αντίστοιχο τίτλο και τα ονόματα των συγγραφέων στην Ελληνική και στην
Αγγλική γλώσσα. Το κείμενο (max 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι γραμμένο σε
επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word, με γραμματοσειρά Times Roman
μεγέθους 11 pts. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο με διάστιχο 1,5, σε
σελίδα Α4 (21cm x 29,8cm) και ο ωφέλιμος χώρος των σελίδων να είναι 13cm
x 20cm. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με πεζά
γράμματα, με έντονη γραφή, με μέγεθος γραμματοσειράς 19 και στοίχιση στο
κέντρο. Τα ονόματα των συγγραφέων και το Πανεπιστήμιο ή η Εταιρεία
(Οργανισμός, Φορέας) όπου εργάζονται θα πρέπει να γραφούν μετά τον τίτλο
της εργασίας και να είναι με πεζά γράμματα, μεγέθους 12 και στοίχιση στο
κέντρο.
Όσοι/όσες υποβάλουν περίληψη θα ενημερωθούν για την αποδοχή της
παρουσίασης τους μέχρι τις 6/9/2022. Για να περιληφθεί η εργασία στο
πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει ένας από τους συγγραφείς να εγγραφεί
στο συνέδριο μέχρι τις 7/9/2022.
Προγραμματίζεται το συνέδριο να διεξαχθεί με virtual (από απόσταση)
μορφή τις 28-29/9 και με φυσική παρουσία το διάστημα 29/9-2/10. Οι
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν ταυτόχρονα με την υποβολή
της πρότασης τους την επιλογή τους (από απόσταση/με φυσική παρουσία)
προκειμένου να προγραμματιστεί η οργάνωση των συνεδριών.


Ευκαιρίες για δημοσίευση μετά το συνέδριο
• Επιλεγμένες εργασίες γραμμένες στην Αγγλική Γλώσσα θα δημοσιευθούν σε
τεύχος διεθνούς περιοδικού (θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου).
• Επιλεγμένες εργασίες γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα θα δημοσιευθούν
μετά από κρίση στο επιστημονικό περιοδικό Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων
– Data Analysis Bulletin (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dab)
που εκδίδει η Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων. Οι οδηγίες συγγραφής
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
υποβάλλουν το κείμενο της εργασίας τους στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά μέχρι
τις 15 Νοεμβρίου 2022.
• Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν η εργασία τους να δημοσιευθεί στα
ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αποστείλουν το κείμενο
της εργασίας τους στα Ελληνικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2022 στη διεύθυνση
info@gsda.gr. Το κείμενο της εργασίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 6
σελίδες. Οι οδηγίες συγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.


Εγγραφή στο συνέδριο
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας μέσω της φόρμας εγγραφής.
Κόστος συμμετοχής
Μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές: 100 ευρώ (με φυσική παρουσία) ή 80 ευρώ
(διαδικτυακά, μέσω Zoom)
Φοιτητές (Προπτυχιακοί-Μεταπτυχιακοί-Υ.Δ. και Διδάκτορες χωρίς θέση
Μέλους ΔΕΠ): 30 ευρώ (είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά)
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να
παρακολουθήσουν το συνέδριο χωρίς κόστος συμμετοχής.
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει είτε στη
γραμματεία στην έναρξη του Συνεδρίου είτε με κατάθεση στον τραπεζικό
λογαριασμό με IBAN GR8201107630000076300194883 (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
και δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων*. Ένα μήνυμα
επιβεβαίωσης θα σταλεί στο email που έχετε δηλώσει στη φόρμα εγγραφής
σας. Η επίσημη απόδειξη θα σας αποσταλεί μετά το πέρας του συνεδρίου.
*Τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη.
Διαμονή
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει εξασφαλίσει προνομιακές τιμές στα ξενοδοχεία
• Αχίλλειον (35€ μονόκλινο, 50€ δίκλινο/διανυκτέρευση με πρωινό
+ 0,50€/διανυκτέρευση φόρος διαμονής)
• Μηλιώνης (42,5€ μονόκλινο, 50€ δίκλινο/διανυκτέρευση με πρωινό +
0,50€/διανυκτέρευση φόρος διαμονής). Οι τιμές αυτές ισχύουν για συνολικό
αριθμό 25-30 ατόμων.


Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής:
Σοφία Αναστασιάδου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τηλ
(+30) 2310410000, sanastasiadou@uowm.gr
Ιστοσελίδα συνεδρίου
http://www.gsda.gr/conference
Συνδιοργάνωση
Ελληνική Εταιρία
Ανάλυσης Δεδομένων


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font