Πρόγραμμα Επισκέψεων Ιατρού Εργασίας


Η κα Παρασκευή Τσιριγώτη, αναλαμβάνει καθήκοντα της Ιατρού Εργασίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από 1η Απριλίου 2024 έως 28 Μαρτίου 2025 και στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Επισκέψεων.

Οι συναντήσεις με την Ιατρό Εργασίας, προς αποφυγή συνωστισμού, προγραμματίζονται μέσω του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού (κα Μαρία Αποστόλου – γρ. 209 – τηλ. 2310 891.294).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font