Τμήμα Προσωπικού


Τομέας ευθύνης του Τμήματος, που αποτελεί υποκείμενη μονάδα της Διεύθυνσης Διοικητικού, είναι η διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του ακαδημαϊκού και λοιπού διδακτικού, εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και η  διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του τακτικού και έκτακτου διοικητικού προσωπικού, και των απασχολουμένων μέσω εθνικών ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font