Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.


Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

Στο ΦΕΚ  Β΄ 1836 δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70A/60/οικ.5420 Απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία μετατίθεται στις 7 Μαΐου η αργία 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font