Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024-Βασικές ρυθμίσεις του ν.5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12)


Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024-Βασικές ρυθμίσεις του ν.5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 12)

Η προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των
είκοσι ένα (21) μελών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89), τις ρυθμίσεις του πρόσφατα ψηφισθέντα ν.
5083/2024 (Α΄ 12) και την αναλογική εφαρμογή διατάξεων του π.δ. 26/2012
«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών» (Α΄ 57).....

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font