Ράπτης Κωνσταντίνος
 • 2310-891330
 • kraptis uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 401

  Ράπτης Κωνσταντίνος

  Επίκουρος Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οργανική μουσική εκτέλεση - ακορντεόν, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ’ 1173/23.11.2017)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Master in accordion performance, Hannover University of Music, Drama and Media (2010)
  • Master in accordion performance, Hannover University of Music, Drama and Media (2002)
  • Bachelor's Degree in accordion teaching, Hannover University of Music, Drama and Media (2000)
  • Bachelor's Degree in musicology, University of Athens (1998)

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ I
   (ΕΑΚ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ I
   (ΕΑΑ0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές,
  αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού
  υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου, επιλεγμένα με
  κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις δυνατότητες των
  φοιτητών.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ II
   (ΕΑΚ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση
  σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του
  μουσικού υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου,
  επιλεγμένα με κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις
  δυνατότητες του φοιτητή και τους εκπαιδευτικούς - καλλιτεχνικούς
  στόχους του εξαμήνου.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ II
   (ΕΑΑ0202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές,
  αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού
  υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου, επιλεγμένα με
  κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις δυνατότητες των
  φοιτητών.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ III
   (ΕΑΑ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ III
   (ΕΑΚ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση
  σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του
  μουσικού υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου,
  επιλεγμένα με κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις
  δυνατότητες του φοιτητή και τους εκπαιδευτικούς - καλλιτεχνικούς
  στόχους του εξαμήνου.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ IV
   (ΕΑΚ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση
  σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του
  μουσικού υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου,
  επιλεγμένα με κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις
  δυνατότητες του φοιτητή και τους εκπαιδευτικούς - καλλιτεχνικούς
  στόχους του εξαμήνου.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ IV
   (ΕΑΑ0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές,
  αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού
  υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου, επιλεγμένα με
  κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις δυνατότητες των
  φοιτητών.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ V
   (ΕΑΚ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση
  σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του
  μουσικού υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου,
  επιλεγμένα με κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις
  δυνατότητες του φοιτητή και τους εκπαιδευτικούς - καλλιτεχνικούς
  στόχους του εξαμήνου.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ V
   (ΕΑΑ0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές,
  αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού
  υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου, επιλεγμένα με
  κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις δυνατότητες των
  φοιτητών.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VI
   (ΕΑΑ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές,
  αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού
  υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου, επιλεγμένα με
  κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις δυνατότητες των
  φοιτητών.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VI
   (ΕΑΚ0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση
  σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του
  μουσικού υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου,
  επιλεγμένα με κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις
  δυνατότητες του φοιτητή και τους εκπαιδευτικούς - καλλιτεχνικούς
  στόχους του εξαμήνου.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VII
   (ΕΑΑ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VII
   (ΕΑΚ0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VIII
   (ΕΑΚ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση σε τεχνικές,
  αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του μουσικού
  υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου, επιλεγμένα με
  κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις δυνατότητες των
  φοιτητών.

  • ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΕΑΚ0802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Παρουσίαση των εβδομαδιαίων προόδων. Εμβάθυνση
  σε τεχνικές, αισθητικές, ερμηνευτικές και ιστορικές παραμέτρους του
  μουσικού υλικού. Εισαγωγή σε επόμενο/α έργο/α ρεπερτορίου,
  επιλεγμένα με κριτήριο τις ιδιαιτερότητες, το υπόβαθρο, τις
  δυνατότητες του φοιτητή και τους εκπαιδευτικούς - καλλιτεχνικούς
  στόχους του εξαμήνου.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9051)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη
  διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών.Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9052)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΕΒΑ009)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η μουσική ερμηνεία της σύγχρονης μουσικής,
  πραγματοποιείται διαδραστικά, συμπεριλαμβάνοντας τις
  δραστηριότητες των συνθετών (όπως και καλλιτεχνών από
  άλλες μορφές τέχνης) και των ερμηνευτών σε αντίθεση με
  τον έντονο «καταμερισμό εργασίας» μεταξύ συνθετών και
  ερμηνευτών που παρουσιάζει η παραδοσιακή συναυλιακή
  κουλτούρα. Γι’αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη η
  εκτελεστική πρακτική (performance practice) της σύγχρονης
  μουσικής να συμπεριλαμβάνει δυνατότητες συνεργασίας
  και αλληλεπίδρασης των δημιουργικών παραγόντων ως
  αναπόσπαστο μέρος της ερμηνευτικής διαδικασίας. Στο
  μάθημα αυτό θα επιδιώκεται ο συνδυασμός της
  προσωπικής μελέτης και έρευνας των φοιτητών πάνω στο
  σύγχρονο ρεπερτόριο, με τη δυνατότητα συνεργασίας με
  συνθέτες, σκηνοθέτες, χορευτές, ή επαγγελματικά σύνολα
  σύγχρονης μουσικής.

  • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΕΒΑ010)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η μουσική ερμηνεία της σύγχρονης μουσικής, πραγματοποιείται διαδραστικά, συμπεριλαμβάνοντας τις δραστηριότητες των συνθετών (όπως και καλλιτεχνών από άλλες μορφές τέχνης) και των ερμηνευτών σε αντίθεση με τον έντονο «καταμερισμό εργασίας» μεταξύ συνθετών και ερμηνευτών που παρουσιάζει η παραδοσιακή συναυλιακή κουλτούρα. Γι’αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη η εκτελεστική πρακτική (performance practice) της σύγχρονης μουσικής να συμπεριλαμβάνει δυνατότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης των δημιουργικών παραγόντων ως αναπόσπαστο μέρος της ερμηνευτικής διαδικασίας. Στο μάθημα αυτό θα επιδιώκεται ο συνδυασμός της προσωπικής μελέτης και έρευνας των φοιτητών πάνω στο σύγχρονο ρεπερτόριο, με τη δυνατότητα συνεργασίας με συνθέτες, σκηνοθέτες, χορευτές, ή επαγγελματικά σύνολα σύγχρονης μουσικής. 

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΚΑΕ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΚΑΕ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (KAM101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)
   (ΜΣ0177)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)
   (ΜΣ0234)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)
   (ΜΣ0347)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ)
   (ΜΣ0447)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (93 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

   2013

   • Concert with the Lutoslawski Quartet. Megaron, The Athens Concert Hall, Athens.
   • Concert with the Lutslawski Quartet, Wroclaw, Poland.
   • Concert with the Contra Tempo Chamber Orchestra. Rehearsals Hall of the State Orchestra, Thessaloniki.
   • "In first Performance" Presentation with the dissonArt ensemble of the "Quartet" by Rebecca Saunders. Rehearsals Hall of the State Orchestra, Thessaloniki.
   • Concert with the saxophonist Theofilos Sotiriades, Guimaraes, Portugal.
   • Concert with the saxophonist Theofilos Sotiriades, Povoa de Lanhoso, Portugal.
   • Concert with the saxophonist Theofilos Sotiriades, Porto, Portugal.
   • "...And the Mona Lisa Smiles Again" A concert with the "Qua'Sh" quartet of senses and hallucinations ". Serifos Festival, Serifos.
   • "Polifonia in due". A concert with the Duo Goliardi, Rethymnon.
   • "Colour and Rhythm" Performance with the Kyklos Ensemble of Kammermusik Nr.1 by P. Hindemith. Concert Hall of the Athens Conservatory, Athens.
   • "Echoes...". A musical reference to the communities of Ioannina in the early 20th century. A concert with Maria Thoidou. Company for Epirotic Research, Ioannina.
   • Performance of the work of Betty Oliverio "Neharo't Neharo't, with the State Orchestra, for solo Viola, accordion, 2 sets of strings and percussion". Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki.
   • Concert with the Tangosinpalabras ensemble as part of Kurt Weill Fest, Bitterfeld, Germany.
   • Presentation of the M.Lapidaki work "Howl" for narration, baritone saxophone, accordion and electric guitar, In the production 'The Musical Village on the Roof'. The Onassis Cultural Centre. Athens.
   • Soloist with the Philharmonic orchestra of Szczecin. Conducted by Wilhelm Keitel. Szczecin, Poland.

   2012 Παρτιτούρες / Music Score

   • Collaboration with the Saxophone Quartet "Athenaeum", La Divina Concert Hall, Athens. Premiere of G. Kyriakakis' work "Semicolon", for accordion and saxophone quartet.

   2012

   • Concert with contemporary music ensemble "Idee Fixe" at the University of Huddersfield. UK.
   • Concert with the contemporary music ensemble "Idee Fixe". In Deptford town Hall, London. Premiere of the G. Kiriakakis work "Beast Weast" for Bass Flute and accordion.
   • Participation in the tribute to the 100 years since the birth of John Cage. Onassis Cultural Centre, Athens.
   • "Gulag The Rythm of Silence", concert with the saxophonist Theofilos Sotiriadis. Theater "Alexandros". Under the auspices of the Vafopoulio Cultural Centre of Thessaloniki.
   • Participation in the Recorder Recital of Dimitra Koutoura. Archeological Museum of Thessaloniki.
   • A concert with the Tangosinpalabras in the series of concerts Grünstadter Sernstunden, Grünstadt, Germany.
   • "Park der Klänge": A tribute to the 100years since the birth of John Cage. KulturGut Poggenhagen with the Ensemble Megaphon, Germany.
   • A concert with the Duo Goliardi, Alatza Imaret, Thessaloniki.
   • Joint participants with the "Tora" ensemble, in the tribute to Anestis Logothetis. Onassis Cultural Centre, Athens.
   • Concert in Iraklion, as part of the International Museum Day. Historical Museum of Crete.
   • Presentation of "Sequenza XIII" by L. Berio, in a concert entitled "Sequenze-Luciano Berio". Pallas Thessaloniki.
   • "Under the Influence of Love" Concert with Baroque Arias. Kodra Army Base Calamaria.
   • Participating musician in the 3rd International Composers Competition "Synthermeia". Municipal Theater of Thermi.
   • "The Silent Footsteps of the Bear" by G. Koumentaki. Onassis Cultural Centre. Athens.

   2011

   • "Das Jüdische Thessaloniki".A Concert tribute dedicated to Sephardic songs with Maria Thoidou. Alte Feurwache, Cologne, Germany.
   • Joint Event: "Days of Greek Public University" Organized by Uwe Matschke. Ceremonial Auditorium, University of Macedonia.
   • Concert with the ensemble Idee Fixe, Zosimaia Academy, Ioannina.
   • "Una piccola storia della danza" A concert with the Duo Goliardi, as part of Sani Festival. Sani, Chalkidiki.
   • 21.6.2011 String Orchestra, as part of the celebrations for World Music Day. Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki.
   • "Witches and Eunuchs. Another look at organic Italian secular music of the Middle Ages and the Ottoman court". Concert with the support of Deputy Mayor for Culture & Tourism Education Municipality of Thessaloniki. Curated by Thymios Atzakas and Socrates Sinopoulos. Alatza Imaret, Thessaloniki.
   • Chamber Music Concert with Elena Papandreou at Ceremonial Auditorium of University of Macedonia.
   • Soloist with the Symphony orchestra of Thessaloniki, as part of the 10th international guitar festival of Veroia. Veria Designated Arts Centre.
   • Participation as musician at the "Synthermeia Contemprary music Festival" Municipal Theatre of Thermi.
   • Participation in a project teaching the work of T.Riley, in the 60 guitar festival plus. Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki.
   • "The Works of Greek Composers". A Concert with the contemporary music ensemble 'Idee Fixe'. Thermi Municipal Theatre. Premiere of the K. Bravaki work "Suite sur une Idee Fixe".
   • "Musica non grata". A Concert with the contemporary music ensemble 'Idee Fixe'. Moni Lazariston. Thessaloniki.
   • "Polifonia in due". A Concert with the Duo Goliardi. Onassis Cultural Centre. Athens.
   • "Hommage" A Concert with the Duo Goliardi. Administration Building Auditoriium of the Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki.
   • The first German performance of E. Urbanner's work "Konzert für Akkordeon und neun Instrumente". Conducted by S. Davidovic. Kammermusiksaal, Plathnerstrasse, Hanover, Germany.
   • Participation in a Guitar Recital by Elena Papandreou. First world premier of G. Koumendakis' work "To Isokratima enos trelou gerou". Megaron, The Athens Concert Hall, Athens.
   • "The 75th Anniversary of Theodore Antoniou". Presentation of the work 'Duo' for Clarinet and Bayan. Thermi Municipal Theatre.
   • "The Ports of the World" A concert with Angeliki Kathariou as part of Beton 7 Festival. Athens. Premiere of A. Nasopoulou's work "Deseo".

   2010

   • Soloist with Symphony Orchestra of Thessaloniki. Ceremonial Hall of Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki.
   • "Una piccola storia della danza" A concert with the Duo Goliardi, sponsored by the Greek Composers Union and Hellenic American Union. Hellenic American Union Theatre, Athens.
   • Concert with the Trio Gorrión, Kanapee, Hanover, Germany.
   • Participation in 1st Festival of State Symphony Orchestra of Thessaloniki. Underground. Block 33, Thessaloniki.
   • "Konstantinos Raptis und Freunde, vier Akkordeons im Orchesterklang". A concert with M. Zenzerovic, M. Grahovac, I. Krizman in Abtei Wunstorf, Germany.
   • Concert with the Trio Gorrión, St. Nikolai Kirche, Hanover, Germany.
   • Participation in the performance "Unknown dialects-8 musical dialects" a work by G.Koumentaki , Dissonart Ensemble, as part of Athens Festival.
   • "[maso:niks]" A concert with the Duo Goliardi, Alte Schmiede, Vienna, Austria. The first performance of T. Wally's work "Music for recorder and accordion".
   • "Una piccola storia della danza". Concert with the Duo Goliardi, Ferdinandhof Sala Terrena, Vienna, Austria.
   • "Una piccola storia della danza". Concert with the Duo Goliardi, Minusio, Swiss.
   • "J. S. Bach. Draws Kandinsky". Curated by Anastasios Basiliadis. The Ceremonial Auditorium. University of Macedonia.
   • A Concert with the Vienna Philharmonic Orchestra and the Berlin Radio Orchestra, as Part of the "Mozart Woche" in Salzburg, Austria.

   2009

   • "Music de Gorrion" Concert with the Trio Gorrión, as part of "Naturklänge 2009" festival Vogelpark Marlow, Germany.
   • "...And the Mona Lisa Smiles Again" A concert with the "Qua'Sh" quartet of senses and hallucinations ". Municipal Theatre of Poligiros.
   • "The Great Love and other Loves". A concert with Maria Thoidou, sponsored by the Greek Composers Union and The Hellenic American Union.
   • A concert with the "Qua'Sh" quartet of the senses and hallucinations" Heliopolis Town Hall Theatre, Athens.
   • "The Ports of the World". A concert with Angeliki Kathariou. At Museum of Cycladic Art, Athens.
   • "Milestones in Contemporary Music". In partnership with the "Qua'Sh" quartet of senses and hallucinations". Megaron, The Athens Concert Hall, Athens.
   • "Polifonia in due". A concert with the Duo Goliardi. Herakleidon Museum, Athens.
   • "Polifonia in due". A concert with the Duo Goliardi, as part of the X Festival di Musica Antica del Mediterraneo. Auditorium Vallisa, Bari, Italy.
   • "Polifonia in due". A concert with the Duo Goliardi, as part of the" X Festival di Musica Antica del Mediterraneo". Corato, Palazzo Gioia, Piazza del Sedile, Italy.
   • "Una piccola storia della danza". A concert with the Duo Goliardi, Festival of the Exomvourgo Municipality, Tinos.
   • "Una piccola storia della danza". A concert with the Duo Goliardi, Festival of the Ano Syros Municipality, Syros.
   • Concert with Tangos a quatro at the Guarnerius Center, Belgrad, Serbia.
   • Concert with the Tangosinpalabras ensemble as part of Kulturforum Lüneburg, Lüneburg, Germany.
   • Concert with Works of greek Composers with the Ensemble "Tangos a cuatro" First World Performances of the works: "Tango" by Nektarios Karantzis, "Earth and sky" by Evangelia Kateli, "Quattro a due" by Vassiliki Filippaiou, "Vis a vis" by Lina Tonia. Thessaloniki Concert Hall, Thessaloniki.
   • Participating musician in the 3rd International Composers Competition "Synthermeia." Municipal Theater of Thermi.
   • Soloist with the Orchestra Academia Mozart with Iseut Chuat, Conducted by Jacques Joon. Gorizia, Italy.
   • Accordion Recital. Ceremonial Auditorium, University of Macedonia.

   2008

   • "Christmas at the Museum". A concert with Maria Thoidou and Dimitris Kontouras at the Museum of Contemporary Art of Florina.
   • "Et expecto" An accordion recital at the Aetopouleio Halandri Cultural Centre. Under the auspices of the Greek Composers Union of Halandri.
   • A concert with the Tangos a cuatro ensemble, at the Archeological Museum of Thessaloniki, Thessaloniki.
   • A concert with the Duo Goliardi, as part of 17th International Festival of Bahrain, Bahrain.
   • A concert with the Tangos a cuatro ensemble at the Municipal Theatre of Thermi.
   • The music for Tanzperformance of Ursula Wagner, with Lenka Zupkova, as part of the Symposium "Bau Körper Bewegung IX", sponsored by Deutsches Tanzfilminstitut. Bremen, Germany.
   • A concert with the Trio Gorrión. St. Johannis Gemeinde, Davenstedt, Germany.
   • A concert with the Tangos a cuatro ensemble as part of the celebration of world music. Municipal Conservatory of Drama.
   • "Ariadne Meets the Queen of the Night". A concert with Maira Milolidaki, at the "Museum of Cycladic Art", as part of the "Night of the Museum".
   • "Polifonia in due". A concert with the Duo Goliardi, in Haus Rüschhaus, Münster, Germany.
   • "Around A Tango" A Concert with the Tangos a cuatro quartet and 'the orchestra of colours", conducted by M. Logiadis, Benaki Museum, Athens. First performance of G. Koumentaki's work "Typewritter tune", V. Kitso's "TangAthino", and "The Swimmer" by T. Rosopoulos.
   • Concert with the Tangosinpalabras ensemble, Aula der Justus Liebig-Universität Giessen. Giessen, Germany.
   • Concert with the Trio Gorrión. Enercity Cafe, Hannover, Germany.
   • Improvised music for the films "Zuflucht" of C.Froelich and "Die Brücke" of J. Ivens with Ensemble Megaphon. Kino im Sprengel, Hannover, Germany.
   • "Polifonia in due". A concert with the Duo Goliardi, Burgwedel, Germany.
   • "If it was music, would it be tango?" A concert with the Tangos a cuatro, at the Vafopouliou Cultural Centre, Thessaloniki.
   • Σεμινάρια / Masterclasses (0 εγγραφές)
   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Δισκογραφία (7 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

    2008

    • Pour l' amour: Sabine Roth & Kai Thomsen. Germany
    • Luis Bacalov: Missa Tango, live recording of the concert at St. Martini Brelingen.

    2007

    • Duo Goliardi: Polifonia in Due. Works by J.S. Bach, G. de Machaut, G. Kyriakakis, P. Liakakis. Athens: ARKYS
    • Tangos a Cuatro & Georgia Sylleou: Somebody tells it to the tango. Works by Astor Piazzolla & J.L. Borges. Athens: ANKH 2202-2.

    2006

    • Eleni Karaindrou: Elegy of the Uprooting, live recording from Athens Concert Hall. Germany: ECM 1952/53

    2003

    • Eleni Karaindrou: The weeping meadow. Works by Eleni Karaindrou for the film of Theodoros Angelopoulos. Germany: ECM 1885

    2001

    • Giorgos Kyriakakis: "Oulaloum" song circle for mezzo and accordion, Text G.Skarimbas. Athens, ARKYS
    • Άλλα (7 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2004

     • 2004-2005 Scholarship by the "Panagiotis and Efi Micheli Foundation"

     2001

     • 6th prize at the 26th International Accordion Competition in Castelfidardo, Italy
     • 2nd prize at the 37th International Accordion Competition in Klingenthal

     2000

     • 1st prize at the German Accordion Competition in Baden-Baden (chamber music category)
     • 1st prize at the German Accordion Competition in Baden-Baden. Solo Category

     1999

     • 1st prize and soloist prize at the 5th Accordion Competition in Moers

     1998

     • 1998-2002 Scholarship by the "Alexander S. Onassis Foundation"